Cách xóa iOS 17 Beta khỏi iPhone và iPad của bạn

Cách xóa iOS 17 Beta khỏi iPhone và iPad của bạn
0

Nếu bạn đã tham gia chương trình thử nghiệm beta iOS 17 hoặc chương trình thử nghiệm iPadOS 17 beta và hiện đang sử dụng bản dựng ổn định mới nhất (iOS 17.0.2), bạn sẽ muốn xoá các bản cập nhật beta khỏi iPhone hoặc iPad của mình vì bạn không muốn nhận lại các bản cập nhật beta và không thể sử dụng bất kỳ bản dựng phần mềm hệ thống ổn định.

Việc rời khỏi các chương trình beta iOS 17 và iPadOS 17 rất dễ dàng, vì các bản cập nhật beta trong tương lai xuất hiện trên iPhone hoặc iPad của bạn và bạn có thể từ bỏ việc tham gia vào chương trình beta bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện điều đó.

Hãy nhớ rằng việc rời khỏi chương trình beta sẽ không xoá bất cứ phần mềm thử nghiệm beta nào đã được cài đặt trên thiết bị của bạn mà sẽ ngăn chặn những bản cập nhật beta trong tương lai đến với iPhone hoặc iPad của bạn. Điều này hoạt động tương tự như xoá các bản cập nhật beta kể cả đối với chương trình beta dành cho nhà phát triển hay chương trình thử nghiệm beta công khai.

Cách rời khỏi chương trình iOS 17 Beta/iPadOS 17 Beta trên iPhone hoặc iPad

Rời khỏi một hoặc hai chương trình beta sẽ là việc xoá cài đặt beta khỏi máy tính của bạn.

  • Mở thư mục “Cài đặt” trong iOS
  • Đi tới “Chung” và sau đó chọn “Cập nhật phần mềm”
  • Chạm vào “Cập nhật Beta” và đặt nút gạt thành TẮT
Cách rời khỏi chương trình iOS 17 Beta/iPadOS 17 Beta trên iPhone hoặc iPad
Cách rời khỏi chương trình iOS 17 Beta/iPadOS 17 Beta trên iPhone hoặc iPad

Khi các bản cập nhật beta đã tắt, tất cả những phiên bản ổn định cuối cùng của iOS 17 và iPadOS 17 mới xuất hiện trên iPhone hoặc iPad của bạn trong tương lai.

Ví dụ: bạn sẽ thấy iOS 17.0.2/iPadOS 17.0.2 là bản dựng ổn định cuối cùng và không bao giờ nhận thấy bản cập nhật beta trên iOS 17.1 hoặc iPadOS 17.1 beta nữa. Tuy nhiên, bạn sẽ tìm thấy bản cuối cùng của iOS 17.1 và bản cuối cùng của iPadOS 17.1 khi chúng được phát hành.

Nếu bạn đang sử dụng bản beta của iOS 17 hoặc iPadOS 17, có lẽ bạn sẽ muốn chờ cho đến khi có bản dựng ổn định cuối cùng, sau đó tham gia vào bản cập nhật beta, nếu không, bạn sẽ bị kẹt ở bản dựng beta cuối cùng (như iOS 17.1 beta 1). Sau khi giai đoạn beta kết thúc, bạn nên chọn không tham gia tất cả các bản cập nhật beta và chỉ sử dụng các bản dựng ổn định.

Trong những phiên bản iOS cũ hơn, bạn sẽ rời khỏi chương trình beta bằng cách xoá cài đặt beta nhưng điều đó không hề khả dụng trên những phiên bản iOS và iPadOS mới nhất.

Leave A Reply

Your email address will not be published.